Kalendář akcí

Žádné události

KCHLS - Klub chovatelů loveckých slídičů, © 2013
gb-green

MOUNTFIELD CUP


 

 

              MOUNTFIELD CUP 2018

PES - FENA ROKU 2018

Kategorie:

I.

Nejlepší Pracovní pes

1 za každé plemeno - k započítání výsledků musí mít min. 30 bodů,       započítává se max. 20 zkoušek

Nejlepší Pracovní fena

1 za každé plemeno - k započítání výsledků musí mít min. 30 bodů,       započítává se max. 20 zkoušek

II.

Nejlepší Výstavní pes

1 za každé plemeno - k započítání výsledků musí mít min. 30 bodů,       započítává se max. 20 výstav

Nejlepší Výstavní fena

1 za každé plemeno - k započítání výsledků musí mít min. 30 bodů,       započítává se max. 20 výstav

Nejlepší retriever - DUAL PURPOSE

bude vybrán 1 pes nebo 1 fena s nejvyšším součinem bodů obou kategorií (součet bodů z výstav [min. 30 bodů] krát součet bodů práce [min 30. bodů]) za každé plemeno

Retriever roku 2018

- Nejlepší Dual purpose

CHOVATELSKÁ STANICE ROKU 2018

Kategorie:

I.

Chovatelská stanice LR, GR, FCR, CCR, CHBR, NSDTR roku 2018

- jedna za každé plemeno - musí být hodnoceni nejméně tři jedinci s min. počtem 30 bodů pro každou chovatelskou stanici

Podklady:

- Soupis uplatňovaných výstav, titulů a zkoušek

- Kopie Průkazu Původu - oboustranná

- Kopie výstavních posudků + kopie kartiček BOB, CACIB, Res. CACIB, CAC, Res. CAC

- Kopie tabulek ze zkoušek + kopie kartiček CACIT, CACT, Res.CACIT, Res.CACT

- Kontakt na majitele: adresa, tel. číslo, e-mail

- Kategorie do které se přihlašuji

 

POHÁR MOUNTFIELD 2018 se vyhlašuje pouze pro členy KCHLS a je určen pouze pro retrievery.

V soutěži o CHS musí přihlášení majitelé CHS chovat v KCHLS.

Uzávěrka soutěže je 10.3.2019

Na přihlášky zaslané po termínu závěrky nebude brán zřetel. Rozhodující je razítko na obálce.

Do soutěže se započítávají výsledky pouze přihlášených jedinců.

Do soutěže o Chovatelské stanice roku se přihlašuje pouze majitel CHS.

Zkompletované doklady včetně soupisu uplatňovaných výstav a zkoušek (kartička titulu připnutá k posudkovému listu) zasílejte na adresu: 

Ing. Kubeš Jan, Holičky 31, 379 01 Třeboň

Pro soupis si zde můžete stáhnout formulář
 

Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskuteční

na Klubové výstavě KCHLS  11.5.2019
 

Vítězům bude zaslána pozvánka!

BODOVACÍ TABULKA SOUTĚŽE PES - FENA ROKU 2018

Výstavy:

Zkoušky:

V1

5

Oblastní výstava koeficient

x 1,0

OVVR

6

V2

4

Národní výstava

x 1,5

cena:

I.

II.

III.

Okresní zkoušky koeficient

x 1,0

V3

3

Mezinárodní výstava

x 2,0

ZV

6

4

2

Klubové zkoušky

x 1,5

V4

2

Klubová + Speciální výstava

x 5,0

BZ

12

8

4

V

1

Světová + Evropská výstava

x 15,0

SZVP

24

16

8

Vítěz třídy (na OV)

6

Bez koefic.

LZ

30

20

10

Vítěz*

7

Bez koefic.

PZ

30

20

10

CAJC

9

Bez koefic.

ZPR

60

40

20

Res. CAJC (D)

8

Bez koefic.

FTR

80

60

40

CAC,   

9

Bez koefic.

VZPR

80

60

40

Res.CAC

8

Bez koefic.

CACT

40

Bez koefic.

CACIB, CAC ČMKU

12

Bez koefic.

Res. CACT

20

Bez koefic.

Res. CACIB

11

Bez koefic.

CACIT

40

Bez koefic.

BOS

12

Bez koefic.

Res. CACIT

20

Bez koefic.

BOB, BOJ

13

Bez koefic.

BIG,    BIG Jun.

20

Bez koefic.

BIG II.

18

Bez koefic.

BIG III.

17

Bez koefic.

BIG IV.

16

Bez koefic.

BIG V.

15

 Bez koefic.

BIS

30

Bez koefic.

BIS II.

25

Bez koefic.

BIS III.

20

Bez koefic.

BOD

20

Bez koefic.

* Oblastní, Národní, Klubový, atd....

 

Přihlášení do členské sekcewebdesign