Kalendář akcí

Žádné události

KCHLS - Klub chovatelů loveckých slídičů, © 2013
gb-green

Jak zažádat o přiznání šampionátu?
Středa, 28 Březen 2012 09:35
Pro přiznání šampionátu zašlete nebo osobně doneste:
Šampion ČR
 • ORIGINÁL PRŮKAZU PŮVODU NEBO ALESPOŇ ORIGINÁL JEHO PŘÍLOHY
 • ORIGINÁL KARTIČEK DOKLADUJÍCÍCH ZÍSKÁNÍ ČEKATELSTVÍ - CAC
 • NEJMÉNĚ OD DVOU ROZHODČÍCH
 • NEJMÉNĚ VE DVOU VÝSTAVNÍCH SEZÓNÁCH

A) U PLEMEN PODŘÍZENÝCH ZKOUŠKÁM

 • 2X CAC ( NEJMÉNĚ 1X Z MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY)
 • KOPII CERTIFIKÁTU DOKLADUJÍCÍ POŽADOVANOU ZKOUŠKU Z VÝKONU

B) U PLEMEN NEPODŘÍZENÝCH ZKOUŠKÁM

 • 4X CAC ( NEJMÉNĚ 2X Z MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY)
Junioršampion ČR
 • ORIGINÁL PRŮKAZU PŮVODU NEBO ALESPOŇ ORIGINÁL JEHO PŘÍLOHY
 • ORIGINÁL KARTIČEK DOKLADUJÍCÍCH ZÍSKÁNÍ ČEKATELSTVÍ
 • OD DVOU ROZHODČÍCH
 • 3X CAJC NEBO 2X CAJC A 1X CAC (ZÍSKANÝ DO VĚKU 24 MĚSÍCŮ)
POUŽITÝ CAC NEMŮŽE JIŽ BÝT PODKLADEM PRO ZÍSKÁNÍ TITULU ČESKÝ ŠAMPION


Šampion ČMKU (od 1.7.2011)

 1. CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám  na mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU.
 2. CAC ČMKU může získat jen nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz (na národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě). U plemen, která nemohou na mezinárodní výstavě získat CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB.
 3. CAC se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají.
 4. Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na  výstavu.
 5. Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních výstav.
 6. Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.
Mezinárodní šampion
 • KOPII PRŮKAZU PŮVODU
 • ORIGINÁL POTVRZENÍ O ČEKATELSTVÍ CACIB, KTERÝMI F.C.I. POTVRZUJE, ŽE NA VÝSTAVĚ NAVRŽENÝ CACIB BYL PŘIZNÁN ( KARTIČKY PŘICHÁZEJÍ POŠTOU Z BELGIE)
 • CACIBY MUSÍ BÝT ZÍSKÁNY NEJMÉNĚ V ROZMEZÍ 1 ROK A 1 DEN

A) MINIMÁLNÍ PODMÍNKY PLEMEN PODŘÍZENÝCH ZKOUŠKÁM

 • 2X CACIB OD DVOU ROZHODČÍCH ZE DVOU STÁTŮ
 • CERTIFIKÁT DOKLADUJÍCÍ SLOŽENÍ POŽADOVANÉ ZKOUŠKY Z VÝKONU

B) MINIMÁLNÍ PODMÍNKY PLEMEN , U KTERÝCH ZKOUŠKA NENÍ POŽADOVÁNA

 • 4X CACIB OD TŘÍ ROZHODČÍCH ZE TŘÍ STÁTŮ
Potřebujete vývozní průkaz původu?
POŠLETE POŠTOU NEBO PŘINESTE OSOBNĚ ORIGINÁL PRŮKAZU PŮVODU VYVÁŽENÉHO PSA S UVEDENÝM JMÉNEM A ADRESOU NOVÉHO MAJITELE. CHOVATEL MŮŽE VYVÉZT LIBOVOLNÝ POČET VLASTNÍCH ODCHOVŮ. V JINÝCH PŘÍPADECH PLATÍ PRAVIDLO - POUZE 1 PES ROČNĚ.
Chcete získat mezinárodně chráněný název chovatelské stanice?
NAPIŠTE NEBO ZAVOLEJTE- POŠLEME VÁM FORMULÁŘ. VYŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO NÁZVU CHOVATELSKÉ STANICE TRVÁ CCA 3 MĚSÍCE.

Zažádat si o vystavení certifikátu o chráněném názvu chovatelská stanice je vhodné ihned po zařazení feny do chovu. Žádost se podává na předtištěném formuláři (který si předem vyžádejte), případně je možné napsat žádost i bez daného tiskopisu. Na žádosti musí být uvedena přesná adresa chovatele (majitele chovné feny) a šest názvů, které si chovatel sám vybere, v pořadí od chovatelem “nejoblíbenějšího”. Nezřídka se stává, zejména pokud se jedná o cizojazyčný název, že jsou některé z uvedených názvů již jiným chovatelem obsazené. Proto je třeba počítat s tím, že název, který se nachází na prvním či druhém místě ještě nemusí být potvrzen. Název se může skládat z jednoho či dvou slov (předložka se nepočítá). Pokud název má obsahovat předložku - např. “od Šestého potoka”, je třeba tuto předložku do žádosti uvést, není přidělená automaticky!

ČMKU ověří v českém národním rejstříku, zda vybraný název nemá některá z českých chovatelských stanic. Pokud nemá, pošle žádost k evidenci do sídla FCI v Belgii. Pokud ani tam zvolený název není, FCI tento název potvrdí a pošle zpět na ČMKU. Pokud tento název již někdo má, žádosti nevyhoví a ČMKU musí prověřit další název ze seznamu. Toto se opakuje, dokud se nenajde jeden z uvedených šesti názvů, který ještě nikdo nemá. Jakmile FCI potvrdí, že název ještě nikdo nemá, ČMKU pošle chovateli na dobírku evidenční kartu chovatelské stanice.

zdroj www.cmku.cz

 

Přihlášení do členské sekcewebdesign